Fordybelsesuger

I indskolingen har vi 4 fordybelsesuger. 2 i efteråret og 2 i foråret. De er på tværs af alle 3 klasser. Alle dagene starter med bevægelse, f.eks. dans og motorikbaner, og læsebånd. Derefter er der værksteder i matematik og dansk. Ugerne i efteråret er om et emne, ugerne i foråret er faglig træning, via kreative og praktiske opgaver, af allerede kendt stof. 

I fordybelsesugerne ønsker vi, at give eleverne tid og mulighed, for, at fordybe sig i et emne, efter eget faglige niveau.