Helt Ud I Skoven

I indskolingen har vi et fag der hedder Helt Ud I Skoven. Faget foregår som udgangspunkt i skoven, på skolens ude arealer og ved bålpladsen.

Undervisningen foregår på tværs af de 3 klasser i indskolingen og børnene er inddelt i skovfamilier, 2 fra hver klasse. Man er i den samme familie hele indskolingsforløbet, hvert år kommer der 2 nye til, for dem der rykker på mellemtrinnet.

Vi arbejder emneorienteret, 3 til 4 emner om året, emnerne indeholder nogle teoretiske forløb, der er udgangspunkt for praktisk læring.

Alle elever har en Skovbog som er logbog for fastholdelse af oplevelser, minder, opskrifter, rim og remser, sange blandt andet.

Vi har valgt, at lave faget fordi: 

 • Vi gerne vil gøre børnene nysgerrige på naturen, ved at være i den

 • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelser, konkrete aktiviteter og leg

 • Vi mener vi får mere begejstrede og engagerede elever ved, at være udenfor og at det stimulerer sanserne på en anden måde.

Emner vi arbejder med kan være:

 • Landbrug

 • Høst 

 • Genbrug

 • Skovens flora og fauna

 • Bål mad

 • Fugle

 • Træer

 • Krible krable

 • Ressourcer og hvad man bruger skoven til

 • Biotoper

I de andre fag søger vi også, at flytte klasserummet, undervisning og aktiviteter udenfor.