Tilsyn

Ringsted Ny Friskole er en selvejende skole oprettet under Friskoleloven, og ifølge Friskoleloven skal der føres tilsyn med kvaliteten af skolens undervisning. Tilsynene skal sikre

  • at eleverne modtager en undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. "Stå mål med-kravet" vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, der giver de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

  • at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Tilsynene sker på tre niveauer

  • Forældrenes tilsyn    

  • En ekstern forældrevalgt tilsynsførende

  • Overordnede tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Forældrenes del i tilsynet

Som forælder fører man tilsyn med sit barns skole ved at se på skolens almindelige virke.

Tilsynet føres bl.a. gennem deltagelse på forældremøder, skole-hjem-samtaler eller andet samarbejde med skolens ledelse og lærere. Forældre kan også besøge undervisningen samt deltage i skolens generalforsamling.

Forældrene er ikke alene om at varetage tilsynet. 

En ekstern forældrevalgt tilsynsførende

Skolens eksterne tilsynsførende er pr. 1. maj 2013 Jan Broholm, Konsulent hos Skoleforvaltningen i Ringsted Kommune.

Forældrekredsen vælger på en generalforsamling én tilsynsførende for 2 år ad gangen. Denne skal kunne tale og skrive dansk og være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Den eksterne tilsynsførende skal hvert år overvære mindst en hel skoledags undervisning, men kan også aflægge flere og måske kortere besøg fordelt over hele skoleåret. Hvert år skal den tilsynsførende aflevere en skriftlig erklæring om tilsynet til forældrekredsen. Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside, hvor den skal offentliggøres.

Hvis den tilsynsførende vurderer, at undervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan der ske tre ting:

  • skolen får først en frist til at forbedre forholdene

  • er undervisningen stadig ikke, som den skal være, skal forældrekredsen og skolens bestyrelse høres

  • har skolen stadig ikke fået løst problemerne, må den tilsynsførende tage kontakt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der så ser på, hvad der kan gøres.

Overordnet tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tager sig af det overordnede tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler. Styrelsen fører ikke tilsyn med hver enkelt skoles undervisning hele tiden, men kan vælge at se på, om nogle skoler skiller sig ud for eksempel ved f.eks. at se på skolernes karakterer ved afgangsprøverne.