Demokrati

Demokrati og folkestyre på Ringsted Ny Friskole

Vi på Ringsted Ny Friskole følger folkeskolens retningslinjer for undervisning, fag og afgangsprøver. Det betyder blandt andet, at vi skal ”…forberede eleverne i deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Folkeskoleloven § 1, stk. 3).

Således møder eleverne en dagligdag, hvor deres ønsker bliver hørt. De har deltaget i skabelsen af skolens værdigrundlag, har medbestemmelse i undervisningen og har jævnligt klassemøder, hvor elever lytter til hinanden.

Vi har et velfungerende elevråd, der tager initiativer til at forbedre skolegangen for deres kammerater.

Allerede i 7. klasse starter eleverne med at have samfundsfag. Her får de undervisning i demokrati, ytringsfrihed og folkestyre blot for at nævne nogle få områder af undervisningen. Samfundsfag går hånd i hånd med historie, der giver et godt, solidt supplement til elevernes viden om Danmark og den demokratiske udvikling.

I dette skoleår har udskolingen været på demokratidag, hvor de blandt andet har været på besøg i byrådssalen, på borgmesterkontoret, Ringsted arrest, Medborgerhuset og Kongrescenteret. Emner, der er blevet drøftet undervejs har været demokrati, ytringsfrihed og globalisering.