Trivsel

På enhver arbejdsplads er det vigtigt for udførelsen af arbejdet, at der er trivsel. Vi betragter skolen som børnenes arbejdsplads, hvor trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Derfor er trivsel så centralt.

Trivselsplan

Krise og omsorg

Sundhed

Særlige tiltag socialt og fagligt