Årshjul - Traditioner

 

August

Lejrskole - Berlin - Æ2-elever

September

Høstfest (forældre til Y2-elever arrangerer)

Oktober

BringstrupSkoven (Æ2-elever arrangerer)

Idrætsdag (Æ-elever arrangerer)

Arbejdslørdag (forældre til 1M-elever arrangerer)

Spil dansk / MGP-dag

November

Emneuge for Indskoling og Mellemtrin, afsluttende m/skolelørdag (mødepligt)

Skolekomedieuge for Udskolingen, afsluttende m/skolelørdag (mødepligt)

ÅbenSkole

Halloween-arrangement (SFO)

December

Juleklippe/klistredag - hele skolen

Julafslutning i Bringstrup Kirke

Januar

Forældreforedrag - skiftende tema´er, ofte i relation til skolens årstema

Februar

Gallafest for Æ2-elever (forældre til Æ2-elever samt udskolingspersonale arrangerer)

Fastelavnsfest 

Marts

Teateruger i Indskolingen afsluttende m/forestilling for hele skolen og indskolingsforældregruppen

April

Trivselsdag

Forårskoncert

Bedsteforældredag (SFO)

Generalforsamling

Maj

Spirebørn modtages (førskolebørn fra de forskellige kommuner)

Lejrskoleperiode for indskoling, mellemtrin og udskoling (dog ikke Æ2)

Arbejdslørdag (forældre til Æ1-elever arrangerer)

Juni

Emneugeperiode for hele skolen