IT-politik

På Ringsted Ny Friskole integreres it i den daglige undervisnings fag, når dette er relevant. Dels bruges diverse undervisningsportaler, og dels bruger eleverne programmer fra Microsoft som Word, Excel, Publisher og Power-point, ligesom søgninger på nettet anvendes.

Elever fra 2.kl – 6.kl modtager desuden en ugentlig pc-lektion læst af pc-lærer, der blandt andet introducerer programmer og formidler it-sikkerhed og etik på nettet.

Skolen råder over et begrænset antal computere, som primært må benyttes af skolens yngste elever. Fra 3.klasse skal elever selv medbringe pc eller tablets. Office 365 skal være installeret. Dette kan downloades gratis via skolens licenser.

Pc/tablet skal som udgangspunkt være opladet hjemmefra.Eleverne har mulighed for at låse deres computer/tablet inde i deres skab.

Alle klasselokaler er udstyret med interaktive tavler.