Priser på skole

Gældende priser for skoleåret 2018/19

Skolepenge 1. barn:           1.627 kr.
Skolepenge 2. barn:           1.377 kr.
Efterfølgende søskende:       812 kr.

Søskenderabat ydes når børnene har samme folkereg.adresse. 

Udmeldelse foregår skriftlig til skolesekretær Christina Hougaard Spanggaard Jessen via intra. Ved udmeldelse er der 1 måneds opsigelse til den første i måneden.

Buskort

Det er muligt at få buskort gennem skolen. Der er dog en egenbetaling på 900 kr. årligt, og følgende kriterier skal være opfyldt:

Klassetrin:            Der skal være længere end:              Der dækkes op til:

Bh. kl. – 3. kl.

2,5 km

12,5 km

4. kl. – 6. kl.

6,0 km

16,0 km

7. kl. – 9. kl.

7,0 km

16,0 km

Eksempel: Afstanden for en elev i 3 kl. skal være 2,6 km for at eleven er berettiget. Der regnes fra elevens folkeregisteradresse og til skolen.

Buskortet bestilles via kontoret og egenbetalingen opskræves via skolepengene.

Lejrture

Skolen er årligt på lejrtur. Lejrturen er indregnet i skolepengebetalingen.

Hvert er år er Æ2 (9. kl.) på lejrtur til Berlin. Denne tur koster omkring 3.000 kr. Der er mulighed fra 3M (6. kl.), at spare op til denne tur. Opsparingen lyder på 100 kr. pr. md. i 3 år. Hvis eleven går ud eller ikke deltager tilbagebetales pengene.

Computer

Fra M (3. kl.) og opefter skal eleverne selv medbringe computer/tablets. Skolen henstiller til, at de er fuldt opladt hjemmefra.

Fripladstilskud

Det er muligt hvert år at søge om fripladstilskud via Fordelingssekretariatet. I juni lægger skolen regler samt ansøgningsskema på forældreintra. Senest ultimo august skal kontoret have modtaget ansøgningen. Da skolen følger anvisningen fra Fordelingssekretariatet, vil fripladsbeløbet blive modregnet i skolepengebetalingen fra januar og resten af det indeværende skoleår.