Ringsted Ny Friskole

Skolens elever og lærere begynder hver skoledag med fællessamling i skolens musiklokale. Ofte deltager forældrene, hvilket er super hyggeligt. Vi synger sange i alle genrer med akkompagnement af skolens mange musiklærere. Vi har vores egen skolesang og fødselsdagssang, som vi synger, når nogen har fødselsdag. Elever fremlægger fx egne digte, fortællinger, videoer, musikstykker, produkter lavet i sløjdtimerne, eller klassen har måske arbejdet med bevægelse til musik i idræt, som de stolte udfører. Og en elev efterlyser sit pennalhus. Heldigt er det jo så, at en anden elev lige ved, hvor det befinder sig. En elev meddeler, at der i morgen er elevrådsmøde. Et vigtigt møde, for man skal finde frem til og aftale, hvordan man via en skolepatrulje kan få bedre styr på, hvordan man kommer ind i skolebussen. Der ønskes en god dag og morgensamlingen er slut. Arbejdet i klasserne kan begynde, hvis ikke lige der arbejdes på tværs af klasserne den dag.

Når eleverne har fået fælles informationer, om arbejdet, fyldes skolegården og gangarealerne med lærende elever. Nogle hopper tabeller, andre konstruerer spil, som de spiller og andre sidder fordybet med en bog. Et andet sted er eleverne i hold sendt rundt på skolen med deres mobiltelefoner, som fortæller dem, hvor posten med en opgave, som skal løses ligger. Det kan være historiespørgsmål, som på denne måde repeterer gennemgået stof, regnestykker, der skal løses eller ordklasser, der skal læres.

Når de yngste elever begynder i skolen, får de tildelt en skoleven, en elev fra 5.klasse, der kan hjælpe, hvis noget er svært, en man nogle gange kan spise sin mad sammen med eller holde i hånden, når man fx for første gang skal deltage i den årlige skovdag, som 9.klasse har arrangeret.

Klassens tid, trivselssamtaler med hvert barn og skole/hjemsamtaler, årlige lejrture, trivselsdag og trivselsplan, for dels forebyggende og dels for håndtering af trivselsproblemer, er initiativer, vi prioriterer højt- se Trivselsplan

Ringsted Ny Friskole lever i den danske tradition af friskoler, hvor fællesskab og samvær på tværs af holdninger er med til at udvikle børn og voksne. Vores mål er et forpligtende fællesskab for de personer, som vælger skolen.

Fællesskab er i samspil med udvikling og faglighed de bærende grundelementer i skolens værdigrundlag. Vi tror på, at fællesskab er basis for trivsel, udvikling og læring, idet vores udgangspunkt er, at læring sker i relationer.

Et læringsmiljø, hvor glæde og tillid er meget væsentlige elementer i den daglige undervisning.

Vi tilbyder en mangfoldig undervisning, hvor vi anvender mange forskellige tilgange til læring. Vi vægter ”Det levende ord, den musisk/kreative og den boglige indgangsvinkel til undervisningen".

Undervisningen organiseres med almindelig fagopdelt skema, som afbrydes af fordybelses- og temauger, hvor tværfaglighed kommer i spil. Eleverne trænes desuden i projektarbejdsformen fra mellemtrinnet.

Vi ønsker at udfordre det enkelte barn på eget niveau såvel fagligt som socialt og i forhold til fællesskabet.

Igennem blandt andet fælles morgensamling, lejrskole, temauger og klasseoptræden får elever, ansatte og forældre en række fælles oplevelser.

Barnets udvikling og læring er en fælles mission.

Alle med tilknytning til skolen forventes at deltage aktivt.