Prøver/Karakterer

Vi tilbyder alle Folkeskolens afgangsprøver i 9. kl. (FSA), dog undtaget Kristendomskundskab. 

Karaktergivning

Der gives karakter m/arbejdsindsatsvurdering 2 gange årligt på alle 3 klasser i udskolingen.
Der er terminsprøve 1 gang årligt fra 8. kl. (Æ1)

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Se derfor nedenstående link, som viser skolens karakterdata:

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[329022]

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[329022]

 

Afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse

Se Overgangsfrekvens til anden uddannelse