Værdigrundlag

Fællesskab, udvikling og faglighed går hånd i hånd.

Fællesskab:

Glade børn og voksne, der har tillid til hinanden og hjælper hinanden på tværs af aldersgrupper, skaber trivsel. Der er plads til mangfoldighed i det forpligtende fællesskab.

Morgensamling - Traditioner - Skolevenner - Forældre en del af fællesskabet - Løfte opgaver i fællesskab.

Udvikling:

Vi ønsker at danne vores elever i et godt børneliv samtidig med, de bliver forberedt til deres voksenliv. I relationerne introduceres ukendt land og nye landskaber åbnes.

Der spilles skuespil og rappes - Undervisning flyttes af og til i skoven - Udvikler spil - Entreprenør og innovation - Arbejder med projektopgaver og fremlæggelser - Leg og læring går hånd i hånd - Vi lærer i relationer - Vi lærer i forskelligt tempo - Vi er født med en naturlig nysgerrighed.

Faglighed:

Børn udfordres og må gerne stå på tæer i tillidt til, at han/hun bliver set og anerkendt for at gøre sit bedste.

Stolthed - Kvalitet - Fordybelse - Løse opgaver på mange forskellige måder -  Æstetiske processer.

 

SE SKOLENS værditræ
Klik på menupunktet værditræ, for at se skolens værdigrundlag (Kræver Adobe Flash Player)