Dagligdagen i SFO'en

Ringsted Ny Friskoles SFO er en naturlig del af skolen og dennes værdigrundlag.

Fællesskab

Vores SFO er en integreret del af skolen. SFO- lederen har faste lektioner i Yngste. En del af personalet arbejder som vikarer og ressourcepersoner i yngstegrupperne, og alle SFOens medarbejdere deltager blandt andet i lejrskole, temadage og emneuger. SFO er indrettet således, at dørene altid er åbne i skoletiden, og både store og små elever kan arbejde her i løbet af skoledagen. Både før og efter skole er SFO et sted, hvor vi hygger, snakker, leger, slapper af. Her forsøger vi at etablere et frirum, således barnet i fællesskab med voksne eller kammerater selv kan være med til at definere, hvordan det vil tilbringe tiden i SFO. Mulighederne er mange alt afhængigt af, om børnene vil være ude eller inde, lege eller hygge sig med en voksen. Vi iværksætter forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Det kan være bål, boldspil, værkstedsaktiviteter, spille spil m.m. Skolens udearealer indbyder til kreativ leg og udfoldelse med mulighed for at bygge huler, sidde rundt om bålet i bålhytten, hygge i hængekøjer og shelters. I SFO har vi ligesom i skolen traditioner for blandt andet afholdelse af bedsteforældredag, forældremøde med julebanko, disco-fest, bag for en sag og deltagelse i Vilde Vulkaner. Vi prioriterer, at fællesskabet rummer forskellighed og mangfoldighed. Respekt og anerkendelse af det enkelte barn i socialitet prioriteres højt.

Glæde og tillid

Vores SFO er en tidslomme, hvori der er plads til leg, fantasi, kreativitet og samskabelse. Hvor der er tid til fordybelse, tid til at være, tid til at mærke sig selv og tid til også selv at vælge. Vores SFO er et sted, hvor vi har dialog frem for mange regler og tillid frem for kontrol. Børnene får i visse sammenhænge lov til at være i lokaler uden deltagelse af en voksen. SFO har indført ugens leg. I 2012 deltog alle voksne i legekursus fra Gerlev Legepark. Vi tilbyder rollespil og vildere lege blandt andet med hjælp fra juniorpædagoger. Tovholder, vejleder og ansvarshavende i planlægning og afholdelse er SFO personalet. Vi prioriterer, at glæde og tillid følges hånd i hånd men anerkender også, at vi alle har dage, hvor dagligdagens små og store udfordringer kan synes store. Vi skal anerkende og på ingen måde underkende.

Trivsel

Vores SFO er et sted, hvor vi hjælper og støtter hinanden - ofte rundt om køkkenbordet. Her søger både børn og voksne også hinanden. SFO er et sted, hvor børnene øver sig i at begå sig socialt; et sted, hvor voksne hjælper og støtter børnene i at læse og løse konflikter på sigt. Vi arbejder bevidst med konfliktløsning og narrative løsninger og bruger blandt andet samarbejdsproblemløsning og konstruktiv konflikthåndtering. Vores SFO er et sted, hvor børnene danner gode relationer også uden for klasserne, samtidig med, at vi har øje for det enkelte barns problemer. Vi arbejder eksempelvis med tematisk selviagttagelse og fokusbog. Vi prioriterer, at ”jeg” kan blive til ”vi”, men det enkelte barns tarv og trivsel ligger os altid utroligt på sinde.

Udvikling

Et afrikansk ordsprog siger: ”It takes a village to raise a child”. Vores SFO er med til at danne børn til livet ved at leg og udvikling går hånd i hånd, ikke altid under opsyn af en voksen men også i samspil med jævnaldrende. Sociale kompetencer udvikles bl.a. ved, at de store har ansvar for og er sammen med de små. SFO er et sted med mulighed og rum til at træde ud i det ukendte, få nye erfaringer og udvikle sig relationelt. Helt basalt kan dette foregå ved at bage, kokkerere, plukke bær og frugt, snitte, sy og strikke. Kropslige erfaringer styrkes ved aktiviteter på vores righoldige udendørsarealer samt i vores gymnastiksal. At se det store i det små, nysgerrighed og samskabelse kan emergere og nogen gange kan det uventede vise sig at blive uventet vigtigt og udviklende. En spændende del af vores daglige arbejde med SFOens børn.