Fysik

Overbygningen (7. klasse til 9. klasse)

Formålet med fysikundervisning i overbygningen er:

  • At eleverne får kendskab til anvendelse af kemiske og fysiske begreber og modeller, der kan forklare fænomener og hændelser

  • At eleverne får kendskab til nogle stoffers kredsløb i naturen

  • At eleverne får kendskab til udviklingen af den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelse

  • At eleverne får kendskab til forskellige tiders forestilling om universets opbygning og udvikling

  • At eleverne bliver i stand til at kunne diskuterer og tage stilling til samfundets ressource og energiforsyning, og kunne forklare eksempler på energiomsætning

  • At eleverne bliver i stand til at kunne forklare og vurderer forskellige produktions processer

  • At eleverne bliver i stand til at kunne forklare nogle af hverdagslivets teknikker og deres betydning, for samfundet og den enkelte

  • At eleverne bliver i stand til at formulere relevante spørgsmål, og opstille enkle hypoteser

  • At eleverne bliver i stand til at gennemføre enkle forsøg, herunder vælge det rigtige udstyr og hjælpe midler, og kunne konkluderer på dem

Vi arbejder dels med traditionel undervisning på de forskellige klassetrin, samt projektforløb, hvor eleverne skal undersøge og fremstille modeller af forskellige naturfænomener.

Den første del af hele forløbet lægges der vægt på laboratorieøvelse, og sikkerhed. Det periodiske system bliver øvet i gennem mange forskellige spil, hvor af nogle er selvfremstillede. Undervisningen er i starten med fortrinsvis lukkede opgaver, og skulle gerne lede frem til at eleverne i 9. klasse magter at samle teori og praktisk arbejde i åbne opgaver, fx at undersøge ukendte metaller og syre/baser.